ENTER is het complete lespakket over mediawijsheid voor leerlingen van groep 1 tot en met 8 in het basisonderwijs! 20 kant-en-klare lessen van ongeveer 30 minuten, dus makkelijk in te passen in je onderwijspraktijk!

In deze tijd lijkt ‘online zijn’ de norm geworden. Met name voor kinderen is online zijn vanzelfsprekend, terwijl eerdere generaties zich nog herinneren hoe het was zonder internet, is het voor kinderen en jongeren volledig geïntegreerd in hun opgroeien en is voor hen een samenleving zonder internet ondenkbaar.

Mediawijsheid gaat om het aanleren van vaardigheden die ervoor zorgen dat je optimaal kunt profiteren van de mogelijkheden van het internet zonder slachtoffer te worden van de risico’s. In het lespakket vind je de volgende thema’s:

  • Wat doe jij eigenlijk online?
  • Wie ben jij en hoe voel je je online?
  • Hoe ben je veilig online?
  • Hoe ga je met elkaar om online?
  • Wat is jouw talent online?

Alle belangrijke thema’s komen aan bod, bijvoorbeeld: online omgangsvormen, online pesten, groepsdruk, veiligheid, talentontwikkeling en zelfbeeld.

De meeste online problemen/risico’s ontstaan in interactie met anderen, door het gebrek aan kennis over veiligheid en beïnvloeding door leeftijdsgenoten of influencers. Iets wat buiten school start komt vroeg of laat de school binnen. Zo kan een online conflict tussen leerlingen invloed hebben op de sfeer in de klas of op de leerprestaties van (individuele) leerlingen. Mediaopvoeding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Je hebt elkaar nodig

De lessen zijn gericht op het vergroten van kennis en bewustwording over de invloed van online media. Ook biedt het leerlingen (en leerkrachten) inzicht in de keuzemogelijkheden die zij hebben in bijvoorbeeld hun gedrag en instellingen van bepaalde apps.

Op dit moment is het lespakket alleen beschikbaar voor alle basisscholen in Amersfoort. Maar het zal binnenkort ook landelijk beschikbaar worden!

Hartelijke groet,

Jacqueline Kleijer en Marije Lagendijk